Tipo LJ: Derivación de cable horizontal a planchuela pasante  
  Tipo LE: Derivación de planchuela a cable pasante  
  Tipo LL y LP: Derivación de cable descendente desde planchuela horizontal  
  Tipo LM y LR: Derivación de cable ascendente desde planchuela horizontal pasante  
 
   
Cable horizontal a planchuela acostada pasante
Jabalina Molde Carga Nº Manija
Planchuela mm Cable mm2
5 x 40 50 LJC - 540 - 50 90 L - 160
70 LJC - 540 - 70 90 L - 160
95 LJC - 540 - 95 90 L - 160
y mayor ancho 120 LJC - 540 - 120 115 L - 160
150 LJC - 540 - 150 115 L - 160
185 LJC - 540 - 185 150 L - 160
240 LJC - 540 - 240 200 L - 160
 
 
 
   
Cable horizontal a planchuela acostada pasante
Medida conductor Molde Carga Nº Manija
Cable mm2 Planchuela mm
50 3 x 25 LEC - 325 - 50 65 L - 160
5 x 25 LEC - 525 - 50 90 L - 160
70 3 x 25 LEC - 325 - 70 90 L - 160
5 x 25 LEC - 525 - 70 115 L - 160
95 5 x 25 LEC - 525 - 95 150 L - 160
5 x 40 LEC - 540 - 95 200 L - 160
5 x 50 LEC - 550 - 95 250 L - 160
120 5 x 25 LEC - 525 - 120 150 L - 160
5 x 40 LEC - 540 - 120 200 L - 160
5 x 50 LEC - 550 - 120 250 L - 160
150 5 x 25 LEC - 525 - 150 200 L - 160
5 x 40 LEC - 540 - 150 250 L - 160
5 x 50 LEC - 550 - 150 2 - 150 L - 160
185 5 x 25 LEC - 525 - 185 200 L - 160
5 x 40 LED - 540 - 185 250 Armadura D + L-160
5 x 50 LED - 550 - 185 2 - 150 Armadura D + L-160
240 5 x 25 LED - 525 - 240 250 Armadura D + L-160
5 x 40 LED - 540 - 240 2 - 150 Armadura D + L-160
5 x 50 LED - 550 - 240 2 - 200 Armadura D + L-160
 
 
 
   
Cable en derivación descendente de planchuela horizontal pasante
Medida conductor Tipo LL Tipo LP Carga Nº
Planchuela mm Cable mm2 Molde Molde
5 x 25 50 LLC - 525 - 50 LPE - 525 - 50 115
70 LLC - 525 - 70 LPE - 525 - 70 115
95 LLC - 525 - 95 LPE - 525 - 95 150
120 LLC - 525 - 120 LPE - 525 - 120 150
150 LLC - 525 - 150 LPE - 525 - 150 200
185 LLC - 525 - 185 LPE - 525 - 185 200
240 LLC - 525 - 240 LPE - 525 - 240 250
5 x 40 50 LLC - 540 - 50 LPE - 540 - 50 115
70 LLC - 540 - 70 LPE - 540 - 70 115
95 LLC - 540 - 95 LPE - 540 - 95 150
120 LLC - 540 - 120 LPE - 540 - 120 150
150 LLC - 540 - 150 LPE - 540 - 150 200
185 LLC - 540 - 185 LPE - 540 - 185 200
240 LLC - 540 - 240 LPE - 540 - 240 250
5 x 50 50 LLC - 550 - 50 LPE - 550 - 50 115
70 LLC - 550 - 70 LPE - 550 - 70 115
95 LLC - 550 - 95 LPE - 550 - 95 150
120 LLC - 550 - 120 LPE - 550 - 120 150
150 LLC - 550 - 150 LPE - 550 - 150 200
185 LLC - 550 - 185 LPE - 550 - 185 200
240 LLC - 550 - 240 LPE - 550 - 240 250
5 x 80 50 LLC - 580 - 50 LPE - 580 - 50 115
70 LLC - 580 - 70 LPE - 580 - 70 150
95 LLC - 580 - 95 LPE - 580 - 95 150
120 LLC - 580 - 120 LPE - 580 - 120 200
y mayor ancho 150 LLC - 580 - 150 LPE - 580 - 150 200
185 LLC - 580 - 185 LPE - 580 - 185 200
240 LLC - 580 - 240 LPE - 580 - 240 250
 
 
 
   
Cable vertical ascendente a borde superior de planchuela horizontal parada pasante
Medida conductor Tipo LM Tipo LR Carga Nº
Planchuela mm Cable mm2 Molde Molde
5 x 25 50 LMC - 525 - 50 LRC - 525 - 50 150
70 LMC - 525 - 70 LRC - 525 - 70 150
95 LMC - 525 - 95 LRC - 525 - 95 150
120 LMC - 525 - 120 LRC - 525 - 120 150
150 LMC - 525 - 150 LRC - 525 - 150 200
185 LMC - 525 - 185 LRC - 525 - 185 200
240 LMC - 525 - 240 LRC - 525 - 240 2 - 150
5 x 40 50 LMC - 540 - 50 LRE - 540 - 50 150
70 LMC - 540 - 70 LRE - 540 - 70 150
95 LMC - 540 - 95 LRE - 540 - 95 150
120 LMC - 540 - 120 LRE - 540 - 120 150
y mayor ancho 150 LMC - 540 - 150 LRE - 540 - 150 200
185 LMC - 540 - 185 LRE - 540 - 185 200
240 LMC - 540 - 240 LRE - 540 - 240 2 - 150